NYHEDER

 • Munkensdam Gymnasium

  2014-01-12 13:46

  billund//hansen arkitekter har indgået aftale med Munkensdam Gymnasium om at udføre projekt i forbindelse med om- og tilbygning af gymnasiets administrationsfløj.

 • SOSU Esbjerg

  2013-11-06 15:29

  billund//hansen arkitekter udfører, efter endt til- og ombygning af skolen, nye planer for skolens udearealer

 • Købmagergades Skole i Fredericia til boliger

  2013-11-06 15:24

  billund//hansen arkitekter har ingået aftale med boligkontoret i Fredericia om udførelse af dispositionsforslag i forbindelse med ændring af de fine midtby skolebygninger til moderne boliger.

 • I P Schmidtgården, Fredericia

  2013-11-06 15:18

  billund//hansen arkitekter har indgået aftale med boligkontoret i Fredericia om, i forbindelse med ombygning af bestående boliger samt indretning af nye boliger i eksisterende bygning, at udføre skitsemateriale til brug for kommende udbud.

 • Fredericia Gymnasium

  2013-11-06 15:12

  billund//hansen arkitekter har indgået aftale med Fredericia Gymnasium om at fortsætte den løbende renovering af Gymnasiets bygningsanlæg. Denne gang forestår ombygning og renovering af gymnasiets fløj D som fortrinsvis indeholder undervisningslokaler.

 • Vandværk i Christiansfeld

  2013-05-15 15:25

  billund//hansen har aftalt med Kolding Spildevand A/S, at forestå projekteringen af nyt vandværk i Christiansfeld. Vi har udført skitseoplæg som grundlag for projekteringen. Bygningerne er placeret delvis nedgravet og med grønne tage for tilpasning til naturværdierne.

 • SOSU Fredericia

  2013-05-15 15:20

  billund//hansen forestår for tiden projektering af nye kontorer hos SOSU Fredericia. Arbejderne skal fysisk udføres i sommerferieperioden.

 • NIMB i Tivoli København

  2013-01-04 15:04

  billund//hansen arkitekter projekterer ny værelsesetage med store veludstyrede suiter, beliggende med opholdsarealer direkte mod Tivoli.

 • Villa i tidsskriftet Rum

  2012-12-21 11:57

  Villa i Strib ved fyret som er projekteret af billund//hansen og netop færdigbygget er omtalt i artikel i tidsskriftet Rum Januar 2013

 • Tivoli København

  2012-11-07 12:23

  billund//hansen arkitekter udarbejder for tiden projekt for udførelse af Tivoli´s idé omkring et nyt forlystelsesområde, Det Muntre Hjørne.

 • Fredericia Gymnasium, ny mediefløj

  2012-11-07 12:20

  Fredag d. 2-11 afholdtes rejsegilde på gymnasiets nye mediefløj, der forventes færdig til marts

 • Villa i Strib

  2012-11-07 12:14

  billund//hansen arkitekter udarbejder for tiden projekt til villabyggeri ved Fyret i Strib direkte ud mod Lillebælt. Opførelsen forventes påbegyndt tidligt forår 2013

 • Norgesgade Fredericia

  2012-11-07 12:10

  billund//hansen arkitekter har udarbejdet projekt til fornyelse af bevaringsværdig byejendom. Fornyelsesarbejdet opstartes november 2012

 • Fredericia Gymnasium

  2012-11-07 12:06

  billund//hansen arkitekter har i efteråret 2012 afleveret et nyt afsnit til gymnasiet med faglokaler og laboratorier

 • SOSU Esbjerg

  2012-11-07 11:45

  billund//hansen arkitekter udarbejder for tiden idéprojekt for omgivelserne til skolens bygningsanlæg

   

 • Fynsgade Fredericia

  2012-11-07 11:35

  billund//hansen arkitekter har udarbejdet projekt for ombygning af ejendommens 10 lejligheder. Udførelsen opstarter november 2012

 • Munkensdam Gymnasium

  2012-11-07 11:00

  billund//hansen arkitekter har udført projekt til ny fagfløj som blev afleveret sommerferien 2012. Efterfølgende fortsætter arbejdet med at renovere de tidligere faglokaler til brug for "den kreative undervisning".

Sider: Forrige 1 2