Fredericia Gymnasium

billund//hansen arkitekter har indgået aftale med Fredericia Gymnasium om at fortsætte den løbende renovering af Gymnasiets bygningsanlæg. Denne gang forestår ombygning og renovering af gymnasiets fløj D som fortrinsvis indeholder undervisningslokaler.