Villa ved Tirsbæk

 
VILLA VED TIRSBÆK GODS

Villa opført som en trelænget boligejendom med hovedbygning og 2 sidelænger det omkranser ankomstareal på gårdrummet imellem.
 
Villaen er opført på et jordareal opkøbt fra Tirsbæk Gods og beliggende i landzone. Der var på grunden en nedrivningsmoden ejendom.
 
Fredningsmyndighederne stillede som betingelse, at en ny bebyggelse skulle udformes i stil som landejendom og opføres i traditionelle bygningskonstruktioner og materialer.
 
Boligareal 560 m2 samt delvis kælder og garager.
 
Totalrådgiver
Billund Hansen a/s - Tjærepletten 11 boliger