Solgaven

 
SOLGAVEN VEJLE
 
Beliggenhed: Solgave Allé Vejle
Bygherrre: Vejle Amt / Vejle Kommune
Ingeniør: Grontmij
Bygningsareal: 4.800 m2
Byggeår: 2005-07
 
Solgaven, der er et plejecenter for synshandicappede borgere, ligger smukt på den kuperede grund.
 
Om- og tilbygning er foretaget med stor respekt for den eksisterende bebyggelses arkitektoniske kvaliteter. Den nye bebyggelse er organiseret i to grupper, hver med bygninger i 2 etager. På grund af terrænforholdene kan de nye bygninger etableres med øverste etage i niveau med de eksisterende bygninger. På den måde sikres de bedste dagslysforhold og det bedste udsyn i både nye og ombyggede boliger. Bygningerne udformes og indrettes så alle krav til tilgængelighed tilgodeser synshandicappedes særlige behov.
 
Udendørs opholdsarealer er indrettet som små intime haver med solrige opholdsnicher bundet sammen af den slyngede sti gennem området. Stien leder ned til en større kuperet oplevelses- og sansehave øst for bebyggelsen med adgang til dyrefold og skov.