Parkeston

 
PARKESTON ESBJERG
 
Beliggenhed: Esbjerg Havn
Bygherrre: Pedersen Gruppen
Ingeniør: Rambøll
Bygningsareal: 9.400 m2
Byggeår: 2009
 
Projektet omfatter 9.400 m2 kontorareal samt underliggende parkeringsdæk og blev opført i 2009.
 
Husets formsprog udspringer af bygningens placering på Esbjerg Dokhavn. Kontorbygningen er således disponeret, så den attraktive beliggenhed ved kajkanten med den smukke udsigt, udnyttes optimalt.
 
Bygningen markerer sig med 2 smalle fløje der åbner sig helt i gavlene - ud mod havnebassinerne.
 
Adgangsarealerne og andre fællesfunktioner er placeret i en mellembygning, der forholder sig neutralt til sidefløjene og skaber forbindelse mellem disse.
 
Det er tilstræbt, at bygningen udvendigt materialemæssigt, tilpasser sig de ældre bygninger i denne del af Esbjerg Havn, bl. a. i valget af mursten, mørtelfarve mv.