North Sails

 
NORTH SAILS ALLERØD
 
Beliggenhed: Kollerødvej Allerød
Bygherrre: North Sails A/S
Ingeniør: Rambøll
Bygningsareal: 2.100 m2 seglloft og 900 m2 kontor
Byggeår: 2002
 
Opførelse af ny bygning til sejlproduktion som erstatning for eksisterende bygningsanlæg i Københavns Nordhavn.
 
Bygningen er opført som stålrammekonstruktion med lette alubeklædte facader og med kontorafsnittet på indskudt etagedæk som balkon.
 
Bygningen er udført som én brandcelle med produktion, tegnestue og administration anbragt principielt i samme rum. Enkelte funktioner er adskilt ved glasvægge af lydhensyn. For at løse dette, har det været nødvendigt at udføre en brandbelastningsberegning for dokumentation.