Krudtmagasinet

 
KRUDTMAGASINET
 
Bygningen blev opført i Fredericia Kastel i 1857 som krudtmagasin. Bygningen havde i mange år været uanvendt  og tegnestuen blev i 1997 bedt om at forestå gennemgribende restaurering.
 
Der blev indledt med opmåling, bygningsarkæologisk undersøgelse samt efterfølgende projektering, udbud og udførelsesproces.
 
Arbejdet blev udført på foranledning af Landskommiteen for Fredericia Vold og med midler doneret af A P Møller og hustru Chastine Mc-kinney Møllers Fond til almene formål.
 
Krudtmagasinet anvendes i dag til kulturette formål.