Kringsminde

 
KRINGSMINDE MUSEUMSGÅRD
 
Kringsminde er en gård fra 1750 der er beliggende i Egeskov nord for Fredericia by. Gården er i en lang årrække anvendt som museumsgård under ledelse af Fredericia Museum.
 
Ved stormvejr i slutningen af 90´erne væltede gårdens staldlænge. Tegnestuen blev i 2000 bedt om at forestå genrejsningen af staldbygningen og samtidig sikre restauring af denne. Det viste sig nødvendigt, at skifte store dele af det eksisterende egetømmer i bindingsværket.