Electrolux Danmark

 
ELECTROLUX DANMARK
 
Beliggenhed: Snoghøj Fredericia
Bygherrre: Bælthuset A/S
Ingeniør: Strunge & Hartvigsen
Bygningsareal: 4.000 m2
Byggeår 2008-09
 
Electrolux valgte at placere deres hovedsæde for Danmark ved motorvejen i Fredericia umiddelbart ved Den Nye Lillebæltsbro.
 
Huset er bygget op som et atriumhus i 4 etager. Stueetagen er bygget op af flere forskellige niveauer, der alle er indrettet med en åben funktion, der er essentiel for huset, bl.a. udstilling og prøvekøkken samt kantine. De to øverste etager er indrettet som kontormiljø med forskellig grad af åbenhed og i kælderen, der mod nordvest ligger i terrænniveau, er de mere sekundære
funktioner som arkiv, omklædning og konferencerum placeret.

Karakteristisk for huset er det 3 etager høje atrium, der fungerer som husets hjerte og bidrager med forskellige rumlige elementer så som en udkragende mødeboks i 2 plan samt en bred, næsten amfilignende trappe.