Bankdata Teknikervej

 
BANKDATA
 
Beliggenhed: Teknikervej Fredericia
Bygherrre: Bankdata A/S
Ingeniør: COWI, Wesenberg, Consel
Bygningsareal: 3.600 m2
Byggeår: 2008-09
 
På grund af pladsmangel erhvervede bankdata en nedlagt produktionsejendom i nærheden af deres hovedsæde for at udvikle et satelitkontor. Ejendommen bestod fortrinsvis af halareal opført i 70´erne.
 
I stedet for nedrivning fik vi udarbejdet en model, hvor man monterede etagedæk og skar vindueshuller i facadeelementerne. Ved at arbejde med udskæringer i etagedækket, lykkedes det at skabe et kontormiljø med god intern kontakt. Generelt blev der arbejdet med kombinationen af cellekontorer og mindre "storrumskontorer".
 
For at opnå bedst mulig rumhøjde valgte vi, at arbejde med synlige installationsføringer, hvilket også er med til at understrege den tidligere produktionsanvendelse.
 
Facaderne blev, efter hulskæringen i betonelementerne, isoleret udvendig og beklædt med galvaniserede jernplader.